UAE: STOP OP GEBRUIK GEVEL-BEPLATING IN GEVENTILEERDE GEVELSYSTEMEN IN AFWACHTING NEW FIRE SAFETY CODE!

Sharjah Civil Defence is heeft de afgifte van vergunningen voor het gebruik van geventileerde gevelsystemen met beplating in de gevels van nieuwe gebouwen opgeschort tot er een nieuwe VAE brandveiligheid code wordt ingevoerd, aldus een hoge ambtenaar. Volgens een rapport van Gulf News, heeft de Civiele Bescherming in samenspraak met andere overheidsdiensten een speciale commissie gevormd die deze

kwestie nader zal beoordelen. “Rapportage wordt wel met enkele weken verwacht”, aldus de ambtenaar.

Gedurende deze periode zullen er geen bouwvergunningen voor geventileerde plaat gevels worden verstrekt, zei Brigadier Abdullah Saeed Al Suwaidi, directeur-generaal van Sharjah Civil Defence. “We wachten op de nieuwe VAE brandveiligheid code, die handhaving op een verbod van het gebruik van brandbare materialen ondersteund en overige oplossingen aandraagt voor het gebruik van gevelplaten,” zei hij, verwijzend naar eerdere gebeurtenissen in Sharjah.

Al Suwaidi voegde eraan toe dat de Sharjah Civil Defence ook zal leiden tot een upgrade van brandweerauto’s door deze o.a. van GPS-systemen te voorzien zodat deze de locatie van de brand snel weet te bereiken. Meldkamers zijn dan in staat de dichtst bij zijnde hulpdiensten op een kortst mogelijke termijn naar de locaties van een incident te leiden.

Dit initiatief volgt op een reeks van branden in hoogbouw in de VAE, en is een reactie op de onduidelijkheid inzake het gebruik van verschillende soorten bekledingsmaterialen zoals toegepast in sommige gebouwen. In maart brak een grote brand uit in een high-rise woontoren in Ajman, vrijwel direct na de enorme brand, veroorzaakt door een elektrische storing, in het Address Downtown Hotel op oudejaarsavond.

Eerder in 2015 was het Torch gebouw in Dubai, ook al door een grote brand getroffen die ook leidde tot vragen over de in de gevel gebruikte materialen. In januari van dit jaar deelde, Rashid Al Thani Matroushi, directeur van Dubai Civil Defence, al mee dat de Verenigde Arabische Emiraten haar Fire and Safety Code drastisch zou aanpassen waarbij aanvullende voorwaarden bij toepassing van een geventileerd gevelsysteem met gevelbeplating bij gebouwen hoger dan negen verdiepingen is te verwachten.
Hij liet direct een proefballonetje op: “Als een eigenaar van het gebouw gevelplaat-bekleding wil toepassen, dan moet er voldoende ruimte rond het gebouw zijn die het mogelijk maakt voor brandweerwagens rond het gebouw te manoeuvreren. Zo niet, dan zal een geventileerde gevelbekleding niet worden toegestaan”.

Al Matroushi voegde hier ook aan toe dat hij verwacht dat voor gebouwen hoger dan negen verdiepingen een horizontale compartimentering in de gevel een eis zal worden om te voorkomen dat een eventuele uitslaande brand zich eenvoudig langs, en in de luchtspouw van, de geventileerde gevel naar boven verspreidt.

Zodra de nieuwe Fire & Safety Code van kracht wordt bestaat de mogelijkheid om fabrikanten van bouwmaterialen die niet door de civiele bescherming en gemeenten goedgekeurd zijn juridisch te vervolgen. Daarnaast worden gebouweigenaren verplicht jaarlijks een verklaring van veiligheid te overleggen om ervoor te zorgen dat ook gedurende de gebruiksduur de gevelstructuren (brand)veilig zijn en blijven. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie waarbij men niet verder gaat dan het moment van beoordeling bij aanvraag bouwvergunning. Hierdoor zekert men de kwaliteit van materialen en onderhoud gedurende de gebruiksduur van het gebouw.

 

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *