Berichten

HET VERSCHIL TUSSEN TWEHA’S LIJMEN EN EEN OP POLYURETHAAN GEBASEERDE LIJM

Lijmen die aan de buitengevel van gebouwen worden toegepast, worden blootgesteld aan soms hevige weersomstandigheden die van invloed zijn op de fysieke gesteldheid van de lijmverbinding en derhalve kunnen leiden tot verlies van de ontworpen functionaliteit. Met de kwaliteit van TWEHA’s lijmsystemen wordt u hier in niet teleurgesteld.

Wanneer een lijmverbinding is toegepast, wordt deze ook blootgesteld aan vocht (H2O) uit zowel omgeving als uit de aangrenzende substraten.
Polyurethaan-lijmen bevatten een chemische stof die isocyanaat wordt genoemd, welke bij reactie met vocht koolstofdioxide (CO2) aanmaakt. Deze kooldioxidemoleculen vormen op hun beurt bellen, blazen Lees meer