Berichten

ADHESIE- EN COHESIEKRACHTEN UITGELEGD

Adhesie en cohesie zijn beiden gebaseerd op het stamwoord ‘hesie’, ofwel ‘vasthouden’.
Het omschrijft een situatie van moleculen die elkaar vasthouden ofwel aan elkaar kleven. Het elementaire verschil tussen deze twee begrippen is dat adhesie verwijst naar het zich aan elkaar vastklampen van ongelijke moleculen en cohesie verwijst naar het vasthouden van dezelfde moleculen.
Cohesie is de aantrekking van deeltjes in de kleefstof die de kleefmassa bij elkaar houdt. Met andere woorden, de sterkte van de lijm zelf. Een vast gegeven dus.
Adhesie is daarentegen Lees meer

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND?

Onwetendheid veroorzaakt veelal twijfel ten aanzien van lijmtechnieken. Terwijl het lijmen ten opzichte van traditionele verbindingstechnieken zoals het aanbrengen van schroeven, clips en lassen juist grote voordelen laat zien. En lijmverbindingen vervangen steeds vaker de traditionele of klassieke verbindingstechnieken.

Natuurlijk spelen bij lijmtechnieken de esthetische aspecten een belangrijke rol maar ook de technische voordelen in de verbindingstechniek zijn van wezenlijk belang. Het grootste voordeel Lees meer

MICROSENSOREN IN LIJMVERBINDINGEN: TOEKOMSTMUZIEK?

MICROSENSOREN IN LIJMVERBINDINGEN: TOEKOMSTMUZIEK?

Verlijmen is langzamerhand één van de belangrijkste verbindingstechnieken geworden. Daardoor speelt de moderne mechanica zich voornamelijk af in een multi-materiaalcontext.

We weten dat we, om de sterke eigenschappen van de verschillende materialen en componenten optimaal te kunnen benutten, de te toe te passen verbindingstechnieken goed op elkaar moeten afstemmen en voldoende aandacht aan de applicatie moeten eisen. Duurzaamheid en recycleerbaarheid staan hierbij centraal.

Een belangrijk element en uitdaging  is het opvolgen en voorspellen van de functionele levensduur van een multi-materiaalconstructie.
Als gevolg van de snelle evolutie naar een hoger niveau van lijmverbindingen is de voorspelling van Lees meer

GAME-CHANGERS MET VERLIJMDE GEVELBEKLEDING: JOIN OUR PARTY!

Game-changers zijn innovators, bedrijven die ‘de regels van het spel veranderen’.

In de jaren negentig, met meer dan 10 jaar ervaring met mechanische bevestigingen, zijn we gestart met de ontwikkeling van het beste lijmsysteem voor gevelbekleding.
Nu, ongeveer 30 jaar later, als marktleider in deze branche, concluderen dat we het best wel goed hebben gedaan: de gebruikers van onze producten zijn enorm enthousiast, we staan inmiddels ook internationaal bekend om onze uitzonderlijke gevellijmproducten en onze inzet voor verbetering van het milieu.

Dus, als je geen harde leerschool zoekt, join our party! De gevellijmsystemen van TWEHA zijn beslist datgene wat u zoekt!

CARBONATATIE VEZELCEMENTBOARD

Een bijzonder fenomeen dat kenmerkend is voor vezelcement platen is ‘carbonatatie’.

Na montage van de gevelbeplating zal het cement in de gevelplaat verder uitharden waarbij op moleculair niveau gebluste kalk (calciumhydroxide Ca(OH)2) in het cement m.b.v. koolstofdioxide (CO2) wordt omgezet in calciumcarbonaat (CaCO2). Bij dit proces komt water vrij. Dit carbonisatieproces gaat gepaard met krimp van de plaat. Deze chemische reactie zal sneller Lees meer