Berichten

VERDUURZAAMD HOUT KANKERVERWEKKEND?

In Nederland en België is, in geval van geventileerde gevelsystemen, nog vaak sprake van een draagconstructie van hout. Verduurzaamd hout in veel geval.

De stoffen die in het verduurzaamd hout geperst worden zijn echter doorgaans zeer giftig. Hoewel er bij de productie van geïmpregneerd hout voldoende toezicht (certificeringen) is op de veiligheid van de medewerkers, is er vreemd genoeg geen (of slechts zeer beperkte) controle in de gebruiks- (zagen) en afvalfase van geïmpregneerd hout. Dit ondanks het feit dat geïmpregneerd hout i.v.m. de kankerverwekkende stoffen volgens de Europese richtlijn niet meer met de menselijke huid in contact mag komen.

Bij het verduurzamingsproces worden veelal koper-II-oxide en chroomtrioxide (chroomVI) toegepast. ChroomVI is uiterst giftig voor de mens en staat internationaal bekend als Klasse 1 kankerverwekkende stof. De gebruikte stoffen tebuconazool en koper(II)carbonaat-koper(II)hydroxide worden in Europa niet gezien als een kankerverwekkende stof maar is in de USA bekend als een Klasse 2B kankerverwekkende stof.

Dat maakt dat de toepassing van geïmpregneerd hout in veel landen buiten de Benelux niet is toegestaan of onacceptabel is. Het toepassen van geïmpregneerd hout van welke soort dan ook is namelijk hoogst twijfelachtig omdat er structureel zeer giftige, bijtende, milieugevaarlijke en kankerverwekkende stoffen gebruikt zijn.

Verduurzaamd hout moet je echter nooit verbranden!  Bij verbranding ontstaat rook met uiterst giftige stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het advies is verduurzaamd hout af te voeren middels de reguliere chemisch afvalinzameling, tenzij het een grote hoeveelheid hout betreft (in geval u afspraken met uw gemeente moet maken voor veilige verwijdering).