Berichten

WEL OF GEEN VOEGPROFIEL TOEPASSEN?

TWEHA adviseert al jaren de toepassing van voegprofielen in combinatie met min of meer poreuze materialen, zoals natuursteen of vezelcement platen, achterwege te laten.

Waar poreuze materialen en vloeistoffen samenkomen, kan capillariteit optreden.
Capillariteit is de kracht van vloeistoffen om in kleine ruimtes (spleet) zonder hulp van externe krachten omhoog te kruipen. Als de spleet waarin water zich bevindt smal genoeg is, zullen de oppervlaktespanning en de adhesieve kracht ervoor zorgen dat de vloeistof in de spleet wordt getrokken waardoor de poreuze gevelplaten voortduren in contact komen met water en zich uiteindelijk ook met kleine hoeveelheden water vullen.

Schimmelvorming, groene aanslag en afbrokkelende randen zijn het resultaat.

De toepassing van een voegprofiel werkt dit fenomeen in de hand. Een goed geïnformeerde applicateur weet dat de toepassing van een voegprofiel in dergelijke gevallen dus moet worden vermeden en zal u dringend adviseren de toepassing van een voegprofiel achterwege te laten.

ONTWIKKELING VAN BRAND BIJ GEVENTILEERDE GEVELBEKLEDING

De eisen voor materiaaltoepassing in buitengevels hebben alleen betrekking op de beperking van de ontwikkeling van brand (rookontwikkeling aan de buitenzijde van een gebouw is hierbij niet belangrijk).

Enkele beelden van een gevelbrand in 2006. Als gevolg van een fout door een dakdekker, heeft de hpl gevelbekleding, welke in 2004 was aangebracht op een houten regelwerk, vlam gevat. De gevelbekleding ging in vlammen op, de verlijming op het houten regelwerk hield stand.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in brandklassen, afhankelijk van de hoogte van het betreffende gedeelte van een gevel ten opzichte van het maaiveld. Standaard geldt voor gevelbekleding brandklasse D. Echter:

– Gevelgedeelten lager dan 2,5 meter moeten bestand zijn tegen vlam vatten in geval van brandstichting of een buitenbrand in de nabijheid van het bouwwerk.
– Brandende gevelgedeelten hoger dan 13 meter zijn lastig te bestrijden met standaard brandweermaterieel; daarom moeten deze zodanig zijn samengesteld dat een brand zich niet gemakkelijk via deze hoger gelegen gevelgedeelten kan voortplanten.

Bij de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag via de gevel geldt in deze gevallen als voorwaarde dat het buitenoppervlak van de gevel moet voldoen aan  Lees meer

GAME-CHANGERS MET VERLIJMDE GEVELBEKLEDING: JOIN OUR PARTY!

Game-changers zijn innovators, bedrijven die ‘de regels van het spel veranderen’.

In de jaren negentig, met meer dan 10 jaar ervaring met mechanische bevestigingen, zijn we gestart met de ontwikkeling van het beste lijmsysteem voor gevelbekleding.
Nu, ongeveer 30 jaar later, als marktleider in deze branche, concluderen dat we het best wel goed hebben gedaan: de gebruikers van onze producten zijn enorm enthousiast, we staan inmiddels ook internationaal bekend om onze uitzonderlijke gevellijmproducten en onze inzet voor verbetering van het milieu.

Dus, als je geen harde leerschool zoekt, join our party! De gevellijmsystemen van TWEHA zijn beslist datgene wat u zoekt!

EEN VERLIJMDE GEVEL IS ALTIJD EEN GEVENTILEERDE GEVEL!

Een gevelbekleding-systeem als geventileerde gevel voorziet, met de vrije ruimte of luchtspouw direct achter de gevelbeplating, in een uitstekende oplossing voor drainage-, ventilatie- en/of thermische optimalisatie.
Er is veelal sprake van een, op een draagconstructie verlijmde, gevelbeplating welke Lees meer

NATUURSTEEN GEVELBEKLEDING

Door de optredende windbelasting en het eigen gewicht ontstaat bij de traditionele wijze van bevestigen van natuursteen ter plaatse van de draagankers een aanzienlijke spanning in de natuursteen waardoor uitbreken van de verankering mogelijk is.

Om aan te geven of een gesteente al dan niet bestand is tegen deze optredende krachten bij de pinverbindingen wordt de term ‘uitbreekvastheid’ van natuursteen gehanteerd. Om die reden is bij de toepassing van marmer als gevelbekleding veelal platen met een dikte van 40 mm benodigd, terwijl voor graniet doorgaans een dikte Lees meer