Omdat dauw op het substraat de hechting verstoort, doordat er zich een filmpje water tussen de lijmrups en het substraat bevindt, mag er nimmer condensvorming op het te verlijmen oppervlak van het substraat worden waargenomen!

Beheersing van het dauwpunt is dus, naast het schoon, droog en vetvrij maken van de te verlijmen oppervlakken, de sleutel tot de kwaliteit van de lijmverbinding. Op het moment dat dauw of condensvorming op het te verlijmen oppervlak ontstaat heeft dit altijd onvoldoende hechting tot gevolg.

Wat is nu de kritische combinatie van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (RV) in relatie tot het dauwpunt? Gebruik deze calculator om verschillende combinaties van temperatuur, relatieve vochtigheid en dauwpunt vast te stellen.

Deze calculator geeft het dauwpunt (de temperatuur tot waarop de lucht afgekoeld moet worden om verzadigd te geraken) weer, afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

Bij verdere afkoeling, dus bij een lagere temperatuur, treedt condensatie op het oppervlak van het substraat op en dient er niet verlijmd te worden.

Wij adviseren dat de temperatuur van het substraat altijd, om eventuele condensatie te voorkomen, 3°C hoger moet zijn dan het dauwpunt.

Calculator