Verlijmen van gevelbekleding: het ‘onmogelijke’ mogelijk maken!

Innovatie is diep geworteld in Tweha, die altijd in de voorhoede van de inventieve, steeds veeleisender architectuur gevonden over de hele wereld heeft geopereerd. Nieuwbouw of renovatie, eenvoudig of complex, met de producten van Tweha leveren vind u de oplossing voor een breed scala van applicatie-uitdagingen.

Jarenlang was men door onwetendheid van mening dat het verlijmen van gevelplaten zonder mechanische ‘tweede draagweg’ mogelijk te riskant was. Mede dankzij de essentiële rol die Tweha in het acceptatie- en onderzoektraject heeft gespeeld is deze onwetendheid omgeslagen in een wereldwijd enthousiast gebruik van verlijmde gevelbekledingen zonder extra veiligheidsmechanismen. De lange geschiedenis van deze ‘primeur op de markt’ wordt door de indrukwekkende referentielijst welke Tweha inmiddels sinds 1992 heeft opgebouwd gelogenstraft, inmiddels is het verlijmen van gevelbekleding een breed geaccepteerde en doordachte methode om gevelplaten te bevestigen.

Bonding Technology

Tweha geeft u toegang tot het brede scala van de belangrijkste technologieën op het gebied van de functionele bekleding technologie. De eigenschappen van onze producten zijn, met betrekking tot de productie-technologie en product design, duidelijk afgestemd op eisen van de klant.

Op het gebied van verlijmen ligt de focus op het verbinden van substraten met een lijmverbinding die ondoordringbaar is voor vocht, water, gassen of chemicaliën. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van lijmproducten met de juiste geschikte fysische eigenschappen, en door een optimale hechting op de oppervlakken van de te verlijmen substraten. Dergelijke producten moeten daarentegen ook beweging van de substraten ten opzichte van elkaar toestaan.

Verlijmen is een verbindingstechniek hetgeen betekent dat de belangrijkste functie van de lijmverbinding de overdracht van krachten tussen de verlijmde substraten is. De aard van de lijmverbinding moet allereerst worden vastgesteld omdat zij aan de veelal verschillende eisen en doelstellingen moet voldoen. De uiterst flexibele lijmen van onze productgroepen verminderen de belasting op substraten dankzij hun rubberachtige eigenschappen die pieken van stress voorkomen.

Daarnaast bereiken de lijmen van onze productgroepen een hoge mate van stijfheid waardoor de overdracht van grote krachten in kleine gebieden ook mogelijk wordt.

En in de toepassingen van gevelbekleding is het ook belangrijk dat het chemische proces van de lijmverbinding zich snel ontwikkelt zodat het toepassen van tijdelijke ondersteuning en andere hulpmiddelen onnodig is waardoor een optimale productiesnelheid is te realiseren.

De lijmverbinding mag in het algemeen geen of een gering effect op de substraten hebben. Onze lijmproducten LijmTec/PanelMate, StoneMate, GlassMate en MetalMate maken gebruik van de specifieke eigenschappen van het substraat waardoor een zeer sterke hechting tussen de samengevoegde delen en de lijm is te realiseren.

Als gevolg van de hoge modulus is het mogelijk met onze structurele lijmen een hoge stijfheid en een grote mate van stabiliteit te realiseren.

Een lijmverbinding wordt over het algemeen dun aangebracht hetgeen esthetisch en technisch vele voordelen biedt. In vergelijking met andere verbindingsmethoden worden optredende spanningen door de lijmverbinding over een groter oppervlak in het substraat verdeeld, zonder de stabiliteit van de verlijmde materialen te verminderen.

Als gevolg van de specifieke eigenschappen van onze lijmproducten worden deze niet bros, zodat er geen vermindering van sterkte-eigenschappen optreedt.

Bij het dimensioneren van structurele lijmen, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de verdeling van de spanningen in de lijm, omdat deze spanningsverdeling in het substraat ook van invloed is op de stabiliteit van de totale verbinding. Rekening houdend met vermindering door veroudering, wisselende belastingen, chemische en fysische factoren, met inachtname van de te hanteren materiaal- en veiligheidsfactoren dienen zowel de substraten als de lijmverbinding spanningspieken kunnen opnemen. En natuurlijk mag de maximale optredende spanning de sterkte en de hechting van de lijmverbinding, nimmer overschrijden. Een statische toetsing is daarom onontbeerlijk!