Geventileerde gevelbekleding worden nu al enkele decennia succesvol toegepast.Toch is het nog steeds verbazingwekkend om vast te stellen dat velen, actief in de bouwsector, nog steeds twijfelen aan de kwaliteit van de systemen voor gevelplaat verlijming. Veel blijken alleen vanwege de twijfels te zijn vastgeroest in de vanouds bekende mechanische verbindingen.

We kunnen inmiddels wel een internationale referentielijst met duizenden projecten, waar met succes de lijmtechnologie van Tweha is toegepast, overleggen. De zeldzame incidenten die er ooit zijn geweest, veroorzaakt door een onjuiste applicatie, zijn geen aanleiding meer tot twijfel. Want inmiddels staat wel vast dat de kwaliteit van de lijmproducten van Tweha met de juiste voorbereiding, detaillering en applicatie een combinatie vormt met een hogere betrouwbaarheid dan welke mechanische verbinding dan ook.

Dat is namelijk een waarheid als een koe… Het verlijmen van gevelplaatbekleding kent namelijk vele voordelen ten opzichte van mechanische verbindingen. We laten er hier enkele de revue passeren en weten dat u na het lezen van hiervan geen twijfels meer heeft ​​over de betrouwbaarheid en de vele andere voordelen van verlijmde gevelplaat systemen.

Esthetisch

We willen allemaal graag mooie gebouwen om ons heen. Architecten zijn erg creatief en worden niet graag geconfronteerd met constructieve beperkingen. Waarschijnlijk is dit wel de belangrijkste reden waarom de gevelplaatverlijming vele tientallen jaren geleden door Tweha in de gevelindustrie succesvol is geïntroduceerd: het ontbreken van nagels, schroeven of andere bevestigingsmiddelen deed de toepassing en ontwikkeling van plaatmaterialen groeien. Bovendien maakte het verlijmen het combineren van verschillende soorten gevelplaatmaterialen ook mogelijk. Eenvoudig te verlijmen op eenzelfde achterconstructie. Bovendien doet de vorm van de gevelplaat in relatie tot de bevestiging ook niet langer ter zake, de verlijming op de achterconstructie kan willekeurig op elke plek.

Met andere woorden, als u op zoek bent naar de grootste flexibiliteit in het ontwerp, is het verlijmen van de gevelplaten veruit de meest voor de hand liggende technologie om toe te passen.

Grotere keuze aan materialen en lichtere constructies

Het verlijmen leidt tot een veel betere spanningsverdeling in de gevelplaat vanwege het feit dat het kleefmiddel wordt aangebracht over een groter oppervlak, waardoor ook nog eens het gebruik van dunnere gevelpanelen mogelijk wordt gemaakt.

Materialen zoals natuursteen, waarbij vanwege hun uitbreeksterkte op de mechanische bevestiging een zekere materiaaldikte is vereist, kunnen bij verlijming dunner worden uitgevoerd omdat alleen de buigtreksterkte van het materiaal maatgevend zal zijn.

En dunnere gevelpanelen geven minder gewicht, meer m² plaatmateriaal op een 24-tons vrachtauto en meer m² plaatmateriaal uit een m³ ruw materiaal. Minder gewicht maakt eveneens dat een lichtere draagconstructie kan worden gebruikt. Dat het lagere gewicht per m² ook op de steiger voordelen biedt behoeft geen nadere uitleg.

Flexibiliteit = duurzaamheid

Geventileerde gevelconstructies staan bloot aan verschillende invloeden zoals wind, regen, extreme temperatuurwisselingen en zelfs aardbevingen. De elasticiteit van de Tweha verlijmingsproducten waarborgt echter de duurzaamheid van de verbinding, de elastische lijm heeft namelijk de mogelijkheid met de vervormingen in de gevelplaat mee te bewegen.

Op en rondom de statische nagel- of schroefverbindingen daarentegen verzwakt de gevelplaat als gevolg van bewegingen door krimp en uitzetting en vervormingen door windbelasting, De gevelplaat scheurt in en in het ergste geval breekt het paneel, of een gedeelte daarvan, los van de gevel.

Als gevolg van de hiervoor genoemde spanningsverdeling en elasticiteit van de lijmverbinding zal dit niet voorkomen. De blijvende flexibiliteit van de lijmverbinding absorbeert en verwerkt vervormingen, zonder in- of losscheuren, met bovendien de sterkte om windzuiging als gevolg van orkaankrachten te weerstaan.
Tweha’s lijmproducten bieden u de zekerheid schade in hoge mate te minimaliseren en blijkt tevens de meest voor de hand liggende keuze voor gevelplaatconstructies in zogenaamde ‘aardbevingsgebieden’.

Tweha’s lijmsystemen blijven flexibel, zonder verharding, ook bij extreem lage temperaturen; een belangrijke overweging bij het verlijmen van twee materialen met verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten.

Deze blijvende flexibiliteit, ook bij vorst, is belangrijk. Waar andere verlijmingsproducten broos worden of breken, waardoor de veiligheidssituatie van de gevelconstructie uiteindelijk minimaliseert, blijven de lijmsystemen van Tweha optimaal presteren. Daarnaast zijn deze lijmsystemen ook bestand tegen extreem hoge temperaturen en degenereren niet als gevolg van blootstelling aan UV. Ook bij sterk wisselende temperaturen blijft de treksterkte, rek en slijtvastheid van deze producten superieur presteren. De conventionele rubber verharden na thermische veroudering, er openbaren zich uiteindelijk scheuren en zullen uiteindelijk bezwijken.

Jarenlange research en development door Tweha heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitstekende duurzaamheid, flexibiliteit en bewegingscapaciteit hetgeen van fundamenteel belang is voor de hoge prestaties die de toepassing als gevelplaatverlijming verlangd.

Primers niet nodig!

Last but not least: de unieke samenstelling van de lijmsystemen van Tweha hebben géén primer nodig! Hierdoor verminderd de kans op fouten tijdens de applicatie én een extra materiaaltoepassing aanzienlijk!

Eenvoud is het kenmerk van het ware! Op enkele uitzonderlijke situaties na behoeft het lijmsysteem van Tweha alleen een schone, droge en vetvrij lijmoppervlak dat met de TwehaCleaner wordt gerealiseerd. Aanlsuitend simpelweg de TwehaTape en de lijm aanbrengen en vervolgens de gevelplaat tegen de TwehaTape aandrukken.

Het feit dat u geen agressieve primer nodig heeft brengt een aanzienlijk voordeel in relatie tot het ontbreken van de aanschafkosten van de primer alsmede het ontbreken van een extra arbeidsgang. Bovendien beïnvloedt het aanbrengen van een primer het tijdstip van applicatie.

Daarom dringen wij er altijd op aan de totale kosten per vierkante meter te vergelijken met onze collega’s. De conclusie zal u duidelijk zijn: alle lijmsystemen waarbij een primer nodig is zijn niet alleen meer bewerkelijk maar uiteindelijk ook duurder.