Ontwerp – vrijheid voor architectuur, design en materialen

Tweha vereenvoudigt de complexiteit van het gevel ontwerp en brengt u met haar corrosiebestendig aluminium draagconstructies een economisch systeem die, met haar lijmverbindingen, zorgt voor een uiterst duurzame constructie met een optimale spanningsverdeling.

Prestaties – duurzame slimme bevestigingssysteem

De aluminium draagconstructies van Tweha hebben hun waarde bewezen, omdat ze al gedurende vele jaren in diverse internationale projecten een duurzame oplossingen van hoge kwaliteit hebben gerealiseerd. U bent met Tweha niet alleen verzekerd van een concurrerende leverancier maar ook van engineering en ondersteuning en u kunt gebruik maken van de know-how en ervaring van de projectmatige aanpak die men bij Tweha gewoon is. En wel met de volgende voordelen:

 • Nauwkeurige aanpassing in drie dimensies
 • Bruikbaarheid van alle isolatiemateriaal diktes
 • Eenvoudig overbrugging van oneffenheden of gespreide oppervlakken
 • Spanningsvrije bevestigingen als gevolg van de vaste en schuivende punten
 • Gemaakt van aluminium EN-AW 6063, met een anodisatielaag> 20 mu

Optimalisatie – verbeteren van uw prestaties

Sinds de oprichting van Tweha met haar geveltechniek en de ontwikkeling van onconventionele gevelsystemenen, zijn we altijd op zoek geweest naar eenvoud: op het werk de maatvoering zo eenvoudig mogelijk maken!

Onze systemen zijn bedoeld voor de toepassing in een geventileerde gevelconstructie en wij nodigen u graag uit bij ons op de Tweha Academy, of bij u op locatie, om gebruik te komen maken van de gratis training- en voorlichtingsbijeenkomsten die wij hieromtrent regelmatig verzorgen.

Met ons statische-rekenprogramma, voldoen wij aan alle vereiste veiligheidseisen én realiseren wij een optimalisatie van de hoeveelheid elementen die benodigd zijn. Het is een belangrijke bijdrage aan de economische efficiëntie van het project.

Bij aanvang van het project wordt, na de eerste statische berekeningen , ook naar de logistiek op de steiger gekeken en wordt een voorstel voor de installatieprocedure overlegd waarin helder en duidelijkheid wordt uiteengezet hoe de gevelconstructie economisch, snel en gemakkelijk is te installeren.

In een open dialoog met onze klanten zijn we, reeds in het ontwerpstadium, in staat u te wijzen op mogelijke uitvoeringsvraagstukken en leveren dan natuurlijk ook tegelijkertijd oplossingen en mogelijke verbeteringen aan: om kosten te besparen.

Om het u gemakkelijk te maken bij de voorbereiding van uw tekeningen leveren we u graag onze standaarddetails aan die u eenvoudig in uw CAD-systeem kan implementeren.

Kwaliteit is voor Tweha de belangrijkste randvoorwaarde voor duurzaam bouwen. Een kwalitatief hoogwaardig bouwwerk vraagt om goede ontwerpen en goede materialen die op een juiste manier worden toegepast. Aan de lokale bouwvoorschriften moet worden voldaan en alle systemen zijn vervaardigd in overeenstemming met Euro Codes en zijn statisch onderbouwd. Duidelijk moet wel zijn dat Tweha niet aansprakelijk is voor tekortkomingen in de gevelelementen of de installatie.

De installatieprocedure

 1. Stel de maatvoering van de bevestigingspunten vast
 2. Markeer de boorposities
 3. Boor de gaten volgens de instructies van de bout/schroef/plug fabrikant
 4. Installeer de wandsteun overeenkomstig de instructies, met inbegrip van de Thermo-Stops
 5. Alle vaste punten moeten op hetzelfde niveau worden geïnstalleerd
 6. Plaats het isolatie materiaal
 7. Snij de isolatieplaten in en schuif deze over de wandsteunen
 8. Bevestig de isolatieplaten overeenkomstig de instructies van de fabrikant
 9. Plaats het verticale profiel vervolgens klem in de veerklem, uitlijnen en vervolgens aan de wandsteunen vastschroeven. Denk erom dat deze schroefverbinding in de glijpunten i n het midden van de sleufgaten moet worden geplaatst, bij de vaste punten maakt men gebruik van de ronde gaten in de wandsteunen.
 10. De gevelplaten vervolgens volgens instructies van de lijmproducent op het verticale regelwerk aanbrengen.

Aluminium Oppervlakte behandeling

Het oppervlak van de aluminium onderdelen hoeft niet altijd na extrusie te worden behandeld. Draagconstructies in de gevel zijn een producten waarbij de oppervlaktekwaliteit zonder enige behandeling voldoet aan de gestelde duurzaamheidseisen. Dankzij de goede corrosiebestendigheid van de gebruikte legering is een oppervlaktebehandeling niet nodig.

Onze wandsteunen hebben geen oppervlaktebehandeling nodig . Onze profielen zijn, omdat deze door de voeg tussen de gevelplaten veelal zichtbaar is, meestal zwart geanodiseerd.

Anodiseren

Anodiseren is een van de meest voorkomende oppervlaktebehandelingen, wordt onder andere toegepast in verband met:

 • Het onderhouden van een product “als nieuw” uitstraling.
 • Het verbeteren van de corrosiebestendigheid.
 • Het creëren van een vuilafstotend oppervlak dat strenge hygiëne-eisen voldoet.
 • Het creëren van een decoratief oppervlak met een duurzame kleur en glans.
 • Het creëren van een “touch-vriendelijk” oppervlak.
 • Eisen aan functiespecifieke oppervlakken, bijvoorbeeld uitglijden, slijtvast oppervlakken voor machineonderdelen, etc.
 • Het realiseren van een oppervlak met een elektrisch isolerende coating.
 • Het realiseren van een basis voor de toepassing van verf of drukinkten.

Aanbevolen laagdikte bij het anodiseren = 2 mu

 • Exterieur: bij hoge of normale spanningen zoals bijvoorbeeld in de transport en constructie- industrie
 • Interieur: bij hoge of normale spanningen als gevolg van het gebruik van chemicaliën zoals bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie

Het anodiseringsproces

Het anodiseerprocédé is een elektrochemisch procédé waarbij het anodisch gepolariseerde aluminiumsubstraat (bv. ruwe profielen) in een waterige, zuur ingestelde elektrolyse-oplossing ondergedompeld wordt. Elektrolyse wekt een elektrochemisch ingeleide reactie op die uiteindelijk tot de vorming van een gedefinieerde laag aluminiumoxide op het oppervlak leidt.

Het gelijkstroom-zwavelzuur-(g.s.)-procédé is het meest gebruikte anodiseringsproces voor architecturale doeleinden. In het proces moet de poriënstructuur van de gevormde aluminiumoxidelaag gesloten worden. Hieruit resulteert een kleurloze en transparante oxidefilm die het metaalaanzicht bestendig beschermt. Door voor de afdichting metaalverbindingen teweeg te brengen in de poriën kan de normaliter kleurloze oxidelaag gekleurd worden.

Het proces gaat door totdat de gewenste laagdikte (in ons geval > 20 mu) wordt bereikt.

Onderhoud – reiniging

De anodische oxidelaag heeft goede corrosieweerstand in de meeste omgevingen. Met dien verstande dat het oppervlak nagenoeg onderhoudsvrij is. Het oppervlak reinigt goed in water met een beetje neutraal reinigingsmiddel en in terpentine. Hoewel oplosmiddelen geen invloed hebben op het aluminium, moeten sterk alkalische oplossingen worden vermeden.

De weerstand tegen corrosie, verkleuring en slijtage neem toe naarmate de dikte van de anodisatielaag toeneemt. Om die reden wordt de dikte > 20 um vereist.

Omdat de anodische oxidelaag een slechte koude vervormbaarheid heeft , moeten eventuele bewerkingen, zoals lassen, plaatsvinden vóór het anodiseren. Snijden en boren kan eventueel worden uitgevoerd na het anodiseren maar dan worden de daardoor onbehandelde oppervlakken uiteraard blootgesteld aan het milieu waardoor de kans op filiforme corrosie en/of putcorrosie bestaat. Ook bestaat de kans op galvanische corrosie als gevolg van contact met andere metalen. Om die reden worden de profielen van Tweha eerst voorzien van gaten t.b.v. de bevestiging alvorens de anodisatielaag wordt aangebracht.

Eigenschappen van geanodiseerd aluminium

 • De corrosiebestendigheid van geanodiseerd aluminium is zeer goed, vooral in een milieu met een pH tussen 4 en 9.
 • In contact met sterk alkalische stoffen, kunnen oppervlakken wel vlekken gaan vertonen en beschadigd raken. Zo moet aluminium worden beschermd tegen kalk, cement en gips (bijv. op bouwplaatsen).
 • De hardheid van de oxidelaag is afhankelijk van de gebruikte anodisatie proces. In het algemeen is de oxidelaag harder dan glas ofwel zo hard als korund. De oxidelaag is transparant of gekleurd.
 • De oxidelaag is een elektrische isolator.
 • De wandsteunen en geanodiseerde profielen van Tweha kunnen zonder voorbehandeling worden gerecycled. Eventuele lijmresten kunnen eenvoudig worden weggesneden of – geschuurd.