GOEDKOPE BOUW KAN DUUR UITPAKKEN

Het is zeker geen slecht ontwerp maar het mocht waarschijnlijk ook niet te veel kosten.

Hier is in de bouw van alles mis gegaan. Waarschijnlijk als gevolg van slecht lijmmateriaal, verkeerde detaillering, tekortschietende inspectie, en gebrekkige uitvoering.

Ongetwijfeld is door de aannemer een paar eurootjes bespaard, maar nu heb je een schade welke deze besparing ruim overschrijdt.
Om over het ongenoegen en ongemak voor de eigenaar/bewoner maar niet te spreken.

Goedkoop is duurkoop… herkenbaar? Er moet meer geluisterd worden naar specialisten.

JUST SIT BACK AND RELAX

Van de leverancier wordt verwacht dat hij de zaken beheerst en controleert. Test uw leverancier haar lijmproducten ook regelmatig op alle substraten?

Alle partijen die actief zijn in de gevelindustrie hechten een steeds grotere waarde aan de kennis van hun leverancier over de sector en de ontwikkelingen daarin. Maar liefst 93% van onze relaties vindt dit vandaag de dag de belangrijkste eigenschap van een leverancier. Belangrijker dan de prijs.

Wanneer het aankomt op de belangrijkste overwegingen om eventueel over te stappen naar een andere leverancier, blijkt dat kennis en technische ondersteuning belangrijker is dan het financiële aspect. Kennis en technische ondersteuning is dus voor gebruikers van lijmproducten in de gevelindustrie de belangrijkste factor om te kiezen voor de producten van TWEHA. Vooral als die kennis en inzichten de gebruiker helpt efficiënter te worden.

STORM

Stormen Ciara en Dennis raasden begin februari over het land.

Het KNMI gaf voor heel Nederland code oranje af, wat inhield dat er grote kans was op gevaarlijk of extreem weer, met risico op schade, letsel of veel overlast. Omvallende bomen, gevaarlijke situaties in het verkeer maar geen loslatende, met TWEHA verlijmde, gevelplaten.

Een geruststellende gedachte dat verlijmen met TWEHA al veertig jaar een zekerheid is.

HOE TWEHA DE MARKT WIL OPSCHUDDEN

Het bevreemdt TWEHA dat er weinig aandacht in Nederland is voor de kwaliteit van lijmsystemen – iets wat onder bijvoorbeeld haar Amerikaanse clientèle wél leeft.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

De Nederlandse markt wordt overspoeld door prijsvechters en middensegment kwaliteit tegen hoger segment prijzen. Goede kwaliteit tegen een redelijke prijs wordt door de prijsvechters ondergesneeuwd.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
In Nederland draait het echter allemaal om positionering van het merk waarbij de kwaliteit ondergeschikt wordt gemaakt. Twee merken met dezelfde kwaliteit kunnen enorm in prijs verschillen vanwege het simpele feit dat ze anders gepositioneerd zijn. Opmerkelijk is dat twee merken vaak afkomstig zijn van dezelfde producent.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Het komt uiteindelijk neer op marketing én een gebrek aan kennis, want de markt wordt vooralsnog gedomineerd door een handjevol producten.

TWEHA wil deze vicieuze cirkel in de branche doorbreken, door de consument middels deze nieuwsbrieven te informeren en kwaliteitsbesef bereikbaar maken en de gebruikers wakker schudden.

LIJMEN GEEFT EEN OPTIMALE SPANNINGSVERDELING

Het is overduidelijk dat met lijmen een betere spanningsverdeling ontstaat dan bij schroeven, nagelen of nieten.

Steeds vaker kijken designers, engineers en R&D-afdelingen in de ontwerpfase al naar lijmen als eerste optie. Lijmen geeft diverse voordelen vergeleken met traditionele verbindingstechnieken.

Een voordeel van lijmen is, dat de spanningsverdeling in het materiaal gelijkmatig is Lees meer