ONTWIKKELING VAN BRAND BIJ GEVENTILEERDE GEVELBEKLEDING

De eisen voor materiaaltoepassing in buitengevels hebben alleen betrekking op de beperking van de ontwikkeling van brand (rookontwikkeling aan de buitenzijde van een gebouw is hierbij niet belangrijk).

Enkele beelden van een gevelbrand in 2006. Als gevolg van een fout door een dakdekker, heeft de hpl gevelbekleding, welke in 2004 was aangebracht op een houten regelwerk, vlam gevat. De gevelbekleding ging in vlammen op, de verlijming op het houten regelwerk hield stand.

Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in brandklassen, afhankelijk van de hoogte van het betreffende gedeelte van een gevel ten opzichte van het maaiveld. Standaard geldt voor gevelbekleding brandklasse D. Echter:

– Gevelgedeelten lager dan 2,5 meter moeten bestand zijn tegen vlam vatten in geval van brandstichting of een buitenbrand in de nabijheid van het bouwwerk.
– Brandende gevelgedeelten hoger dan 13 meter zijn lastig te bestrijden met standaard brandweermaterieel; daarom moeten deze zodanig zijn samengesteld dat een brand zich niet gemakkelijk via deze hoger gelegen gevelgedeelten kan voortplanten.

Bij de bepaling van de weerstand tegen brandoverslag en branddoorslag via de gevel geldt in deze gevallen als voorwaarde dat het buitenoppervlak van de gevel moet voldoen aan  Lees meer

GAME-CHANGERS MET VERLIJMDE GEVELBEKLEDING: JOIN OUR PARTY!

Game-changers zijn innovators, bedrijven die ‘de regels van het spel veranderen’.

In de jaren negentig, met meer dan 10 jaar ervaring met mechanische bevestigingen, zijn we gestart met de ontwikkeling van het beste lijmsysteem voor gevelbekleding.
Nu, ongeveer 30 jaar later, als marktleider in deze branche, concluderen dat we het best wel goed hebben gedaan: de gebruikers van onze producten zijn enorm enthousiast, we staan inmiddels ook internationaal bekend om onze uitzonderlijke gevellijmproducten en onze inzet voor verbetering van het milieu.

Dus, als je geen harde leerschool zoekt, join our party! De gevellijmsystemen van TWEHA zijn beslist datgene wat u zoekt!

WELKE SPANNING KAN EEN LIJMVERBINDING OPNEMEN?

Het spanning-rekdiagram geeft de mechanische eigenschappen van de lijmverbinding weer. Uit het diagram is af te leiden hoeveel, bij een hoeveelheid aangebrachte spanning (verticale as), het materiaal uitrekt (horizontale as).
Om het spanning-rekdiagram goed te begrijpen is het belangrijk om een aantal begrippen te kennen.

In de eerste fase A van het spanning-rekdiagram is er sprake van elastisch gedrag. Zodra de aangebrachte spanning wordt weggenomen zal het materiaal weer zijn oorspronkelijke lengte terugkrijgen. Er is sprake van volledig vormherstel.
In deze eerste fase is de rek evenredig aan de aangebrachte spanning. Dit wordt ook wel lineair elastisch of evenredige vervorming genoemd. De grens van de evenredige elasticiteit wordt proportionaliteitsgrens of evenredigheidsgrens genoemd. Lees meer

KOMO KWALITEITSCERTIFICATEN VOOR GELIJMDE GEVEL-BEPLATING ZONDER WETTELIJKE ERKENNING!

De kwaliteitscertificaten van KOMO liepen tot 2015 synchroon aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en  Europese Normen.

Het kwaliteitscertificaat KOMO, gebaseerd op onderhavige BRL 4101-7, bleek in strijd met de Europese Bouwproducten-verordening (CPR) te zijn waardoor de Nederlandse regering in 2015 heeft ingegrepen en per 1 januari 2015 de wettelijke aansluiting van onderhavige kwaliteitsverklaringen heeft doorgehaald.

De hedendaagse KOMO-certificaten voor gelijmde gevelbeplating zijn derhalve certificaten zonder wettelijke erkenning of toelating en met het verouderen van de BRL 4101-7 uit de jaren negentig, is er geen actueel document meer dat voorziet in de hedendaagse informatie.  Lees meer

CARBONATATIE, EEN AANVULLING OP EERDERE BERICHTEN

CARBONATATIE, EEN AANVULLING OP EERDERE BERICHTEN

Verwijzend naar ons artikel over carbonatatie van vezelcementpanelen moeten we wijzen op het verlijmen van dit soort panelen met een voorbehandeling met TWEHA PreFix X-tra op het oppervlak waar je je lijmril plaatst prima functioneert.

Het carbonatatieproces, waar vezelcementplaten bekend mee zijn, behoeft wel de benodigde aandacht. Wanneer de panelen niet volledig zijn gedroogd, vormt zich aan de achterkant van het paneel een dunne laag calciumcarbonaat CaCO3 (zie bijgevoegde foto), die een brosse laag kan vormen die moeilijk te verlijmen is.