HET VERSCHIL TUSSEN LIJMEN EN KITTEN 

Hoewel sommige afdichtingsproducten en lijmen in vergelijkbare omstandigheden kunnen worden gebruikt, dienen ze nooit hetzelfde doel. De twee zijn qua samenstelling, en dus ook in gebruik, geheel verschillend.

Natuurlijk, zoals de naam al doet vermoeden, dicht de afdichtingskit een opening ​​tussen het ene oppervlak en het andere. Wanneer een afdichtingskit wordt toegepast, doe je dat om deze opening  lucht- en waterdicht te maken. Lijm daarentegen worden juist gebruikt om materialen met elkaar te verbinden.
In het algemeen hebben afdichtingskitten niet voldoende hechtvermogen om twee oppervlakken samen te houden. Ze worden daarom niet gebruikt als primair hechtingsmateriaal en zijn veelal, met de beoogde elasticiteit met een lage Shore-A, bij belasting dus ook  onderhevig aan kruip.

Deze twee producten hebben nadrukkelijk verschillende kenmerken.
Het belangrijkste verschil tussen lijmen en kitten is sterkte en andere fysieke kenmerken die verband houden met sterkte. In het algemeen hebben lijmen een hogere sterkte en een lagere rek bij breuk dan afdichtingskit soorten.
Lijmen zijn derhalve sterker in de verbinding en een afdichtingskit is ideaal voor lucht- en waterdicht afsluiten van openingen maar kunnen niet worden gebruikt om dingen met elkaar te verbinden.
Omdat ze zijn ontworpen om twee oppervlakken lang genoeg aan elkaar te laten kleven, zodat ze niet van elkaar kunnen worden gescheiden, zijn lijmen stijver en duurzamer dan afdichtingsmiddelen. Ze hebben een meer gecrosslinkte, meer complexe moleculaire structuur dan die van kitten, wat hun vermogen om oppervlakken samen te verbinden ondersteunt. Ze hebben ook een grotere cohesie, wat resulteert in hogere sterktewaarden.
Om het simpel te zeggen, lijm houdt dingen samen waar afdichtingsmiddelen beschermen. Ook al lijkt het erop dat ze op vrijwel dezelfde manier werken, ze zijn echt bedoeld voor heel verschillende doelen.

Wat zijn de verschillen in toepassing inzake lijmen en kitten?
Bij de beslissing welk type lijm of afdichtingskit moet worden gekozen, moeten ingenieurs zichzelf verschillende vragen stellen om vast te stellen hoe deze in hun toepassingen kunnen worden toegepast.
• De belangrijkste vraag is: ​​uit welke materialen bestaat het object dat moet wordt verbonden en welke voorwaarden worden er aan de levensduur gesteld.
• Ten tweede, is het een structurele of een niet-structurele verbinding? Heeft de verbinding een dragende functie? In dat geval is een structurele lijmverbinding vereist.
• Wat zijn de substraatmaterialen en de thermische en milieuomstandigheden die de verbinding moet weerstaan?
Omgevingscondities kunnen verschillende soorten spanningen omvatten – compressief, trek- of torsie, intermitterend of constant, een fluctuerende belasting, mogelijke verschillen in omgevingstemperatuur en chemische blootstelling.
• Andere overwegingen kunnen onder meer de te verbinden substraten met verschillende mechanische eigenschappen zijn, zoals verschillend rekgedrag of verschillende thermische uitzettingscoëfficiënten.
• Bijkomende voorwaarden voor verbindingen kunnen ook een verschil in oppervlakvoorbereiding omvatten, of de lijmril juist dun of dik moet zijn, of het onderdeel nu horizontaal of verticaal is georiënteerd, vereiste levensduur en toepassingsapparatuur, en wat voor soort uitharding nodig is.

Al deze, en andere, overwegingen zijn bij TWEHA bij de formulering, productie en toepassing natuurlijk beoordeeld, dit alles met het oogmerk dat de TWEHA lijmen alleen bedoeld zijn voor gevelplaatverlijming.

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *