GRENFELL TOWER: WAT WE TOT NU TOE WETEN.

Gezien de aard van het incident en de tragische gebeurtenissen, zou het niet opportuun zijn om in dit stadium te speculeren of ongefundeerd commentaar te geven. Niettemin is het belangrijk om de oorzaken, effecten en conclusies zo snel mogelijk te delen.

De eerste gebeurtenissen in chronologische volgorde:
* 1. Getuigen hebben gemeld dat een bewoner op de vierde verdieping ontdekte dat zijn koelkast “ontploft” was en brandde. Om 00:54 ontvingen de nooddiensten de eerste van de vele oproepen van brandmelding. De brandweer was binnen zes minuten aanwezig, inmiddels had de vuurhaard zich al door het keukenvenster naar de gevelbekleding verplaatst.
* 2. Sommige bewoners zijn begonnen te evacueren via de centrale trappenhuis (de enige ontsnappingsroute). Maar anderen werden door de nooddiensten over de telefoon geïnstrueerd handdoeken rondom de voordeur te plaatsen en rustig de hulpdiensten af te wachten. Dit advies is gewoon in geval van brand in en rondom gebouwen die goed compartimenteert zijn, hetgeen een snelle verspreiding van het vuur van etage tot etage voorkomt.
* 3. Brandweerlieden hebben ook het centrale trappenhuis, als enige manier om de bovenste niveaus van de 24-etage toren te bereiken, gebruikt.
* 4. Een man op de 17e verdieping, die uiteindelijk om 01.15 uur uit zijn appartement vertrok, zei dat het vuur op het buitenvenster was gekomen toen hij uit het gebouw kwam.
* 5. Om 1.46 uur was het vuur verspreid aan beide kanten van het woningblok, de vlammen wikkelden zich via de bekledingspanelen om het gebouw.

Bij de Grenfell-toren is de gevelbekleding vanwege esthetische en isolatie doeleinden aangebracht.

Re: Detaillering gevelsysteem
Een geventileerd gevelsysteem maakt gebruik van de luchtspouw achter de gevelpanelen om vochthuishouding en overige omstandigheden gelijk aan die aan de buitenzijde van de gevelbekleding te houden.
Een mogelijk risico bij onvoldoende compartimentering is dat deze spouw in geval van brand als schoorsteen kan fungeren, waardoor de brandhaard sneller aanwakkert en verspreidt.
Een ‘cavity closer’ die de luchtspouw (al dan niet voorzien van een bij brand opzwellende coating, band of kit), op een compartimenterende wijze afsluit voorkomt en/of vertraagd brand verspreiding.

Re: Gebruik bewoners
Open ramen, op een warme nacht in de stad, heeft mogelijk de vuurhaard aan de gevel de gelegenheid gegeven naar hoger gelegen verdiepingen uit te breiden.

Re: Materiaal gevelbekleding
Het gebouw was in een geventileerd gevelsysteem of rainscreen voorzien van cassettes vervaardigd uit aluminium composiet materiaal (ACM). Dit materiaal bestaat uit twee dunne aluminium lagen waartussen een kernmateriaal. De panelen zijn verkrijgbaar met polyethyleen of met minder brandbare minerale kernmateriaal.
Soortgelijke panelen zijn op vele duizenden andere gebouwen over de gehele wereld aangebracht (waar nu een reeks dringende veiligheidscontroles optioneel zijn).

Naar aanleiding van het debacle in Londen heeft de Britse regering gemeentebesturen en woningeigenaren zoals woningbouwverenigingen en overige gebouweigenaren verordonneert controles uit te voeren op alle gebouwen hoger dan 18 m waar aluminium composietpanelen zijn toegepast.
Dit enerzijds om de exacte oorzaak voor de snelheid van de verspreiding van de brand vast te stellen en anderzijds risico’s in kaart te brengen. De kosten voor deze testprocedure, opgelegd aan alle lokale overheden, woningbouwverenigingen, etc,  zullen door de regering worden vergoed. Dientengevolge is er ook een verplichting monsters van elke ACM-bekleding voor de in opdracht van de overheid uit te voeren brandtesten in te sturen.

Er is in de media veelvuldig gespeculeerd dat het vuur zich snel verspreidde omdat er sprake zou zijn van brandbare polyethyleenkern in de ACM gevelcassettes. Dit is nog niet officieel bevestigd.
Wij willen hier dan wel graag benadrukken dat ACM-bekleding op zichzelf niet brandgevaarlijk is, maar dat het juist belangrijk dat het juiste type wordt gebruikt.

bron: in hoofdzaak The Independent, May Bullman http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/grenfell-tower-how-fire-spread-graphic-a7792661.html

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *