WELKE SPANNING KAN EEN LIJMVERBINDING OPNEMEN?

Het spanning-rekdiagram geeft de mechanische eigenschappen van de lijmverbinding weer. Uit het diagram is af te leiden hoeveel, bij een hoeveelheid aangebrachte spanning (verticale as), het materiaal uitrekt (horizontale as).
Om het spanning-rekdiagram goed te begrijpen is het belangrijk om een aantal begrippen te kennen.

In de eerste fase A van het spanning-rekdiagram is er sprake van elastisch gedrag. Zodra de aangebrachte spanning wordt weggenomen zal het materiaal weer zijn oorspronkelijke lengte terugkrijgen. Er is sprake van volledig vormherstel.
In deze eerste fase is de rek evenredig aan de aangebrachte spanning. Dit wordt ook wel lineair elastisch of evenredige vervorming genoemd. De grens van de evenredige elasticiteit wordt proportionaliteitsgrens of evenredigheidsgrens genoemd. Lees meer

KOMO KWALITEITSCERTIFICATEN VOOR GELIJMDE GEVEL-BEPLATING ZONDER WETTELIJKE ERKENNING!

De kwaliteitscertificaten van KOMO liepen tot 2015 synchroon aan de eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit en  Europese Normen.

Het kwaliteitscertificaat KOMO, gebaseerd op onderhavige BRL 4101-7, bleek in strijd met de Europese Bouwproducten-verordening (CPR) te zijn waardoor de Nederlandse regering in 2015 heeft ingegrepen en per 1 januari 2015 de wettelijke aansluiting van onderhavige kwaliteitsverklaringen heeft doorgehaald.

De hedendaagse KOMO-certificaten voor gelijmde gevelbeplating zijn derhalve certificaten zonder wettelijke erkenning of toelating en met het verouderen van de BRL 4101-7 uit de jaren negentig, is er geen actueel document meer dat voorziet in de hedendaagse informatie.  Lees meer

CARBONATATIE, EEN AANVULLING OP EERDERE BERICHTEN

CARBONATATIE, EEN AANVULLING OP EERDERE BERICHTEN

Verwijzend naar ons artikel over carbonatatie van vezelcementpanelen moeten we wijzen op het verlijmen van dit soort panelen met een voorbehandeling met TWEHA PreFix X-tra op het oppervlak waar je je lijmril plaatst prima functioneert.

Het carbonatatieproces, waar vezelcementplaten bekend mee zijn, behoeft wel de benodigde aandacht. Wanneer de panelen niet volledig zijn gedroogd, vormt zich aan de achterkant van het paneel een dunne laag calciumcarbonaat CaCO3 (zie bijgevoegde foto), die een brosse laag kan vormen die moeilijk te verlijmen is.

LIJMEN IN DE WINTERTIJD

Zoals wellicht bekend hebben de lijmsystemen van TWEHA géén primer nodig:

– Ten eerste betekent dit er kan worden bespaard in zowel tijd en geld.
– Ten tweede versterkt dit de betrouwbaarheid van het systeem aanzienlijk omdat een ‘kritiek pad’ in de applicatie wordt geëlimineerd. Met TWEHA’s lijmsystemen werkt u zonder primer!
– Ten derde is door de afwezigheid van een primer lijmen bij lage temperaturen mogelijk! Immers primers functioneren niet bij temperaturen lager dan 5 °C.

Recent onderzoek door een van onze relaties in Oostenrijk heeft aangetoond dat de lijmverbinding met de TWEHA producten bij -15 °C (5°F) uitstekend functioneert!

INTERFACE ADHESION STRENGTH

TWEHA’s ge-update laboratoriumprocedure voor verouderingscondities voor verlijmde gevelbekledingen.

De verscheidenheid aan bekledingsmaterialen die worden gebruikt in geventileerde façadeconstructies is divers. Naast de specifieke sterkte-eigenschappen van de verlijmende kit speelt de hechtsterkte van de verlijmende kit een beslissende rol in de functionele eigenschappen van deze gevelconstructies, aangezien schade het meest waarschijnlijk optreedt als gevolg van een hechtingsprobleem.

De meting van de specifieke hechtsterkte op het substraat is dus essentieel voor het ontwerp en de toepassing van verlijmde constructies met twee of meer materialen.

Naast de pure trek- en zuivere afschuifsterkte van de betreffende verlijmende kit, wordt door TWEHA de voorkeur gegeven aan een algemeen criterium voor de hechteigenschappen van de lijmverbinding op een meer realistische en adequate wijze te karakteriseren.

De huidige beoordelingsmethodiek inzake Lees meer