ADHESIE- EN COHESIEKRACHTEN UITGELEGD

Adhesie en cohesie zijn beiden gebaseerd op het stamwoord ‘hesie’, ofwel ‘vasthouden’.
Het omschrijft een situatie van moleculen die elkaar vasthouden ofwel aan elkaar kleven. Het elementaire verschil tussen deze twee begrippen is dat adhesie verwijst naar het zich aan elkaar vastklampen van ongelijke moleculen en cohesie verwijst naar het vasthouden van dezelfde moleculen.
Cohesie is de aantrekking van deeltjes in de kleefstof die de kleefmassa bij elkaar houdt. Met andere woorden, de sterkte van de lijm zelf. Een vast gegeven dus.
Adhesie is daarentegen variabel als gevolg van de wederzijdse aantrekking tussen ongelijke moleculen die ervoor zorgt dat ze aan elkaar blijven kleven. Het bepalende kenmerk is dat adhesie optreedt tussen twee verschillende stoffen. Bijvoorbeeld de hechting van TWEHA’s Bonding Systems op de verschillende soorten gevelplaten.
Een verlijmde verbinding faalt als ofwel de lijm van het substraat scheidt ofwel de lijm breekt. In de gevelbekledingsindustrie moet de adhesieve sterkte van de kleefstof groot genoeg zijn opdat de cohesieve sterkte van de kleefstof faalt voordat de hechting faalt.
De effectiviteit van een verbinding met TWEHA’s Bonding Systems wordt bepaald door de adhesiekracht op het substraat, welke altijd hoger moet zijn dan de cohesiekracht. Met andere woorden de verbinding moet altijd cohesief bezwijken, een waarde waar mee is te rekenen.

0 reacties

Plaats een Reactie

Reageren?
Hieronder kunt u uw reactie achterlaten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *